Voor leerlingen

Voor leerlingen


Mensenrechten en kinderrechten

Dit filmpje gaat over mensen- en kinderrechten. Kijk of je de volgende vragen kunt beantwoorden:

 • Wie hebben er allemaal mensenrechten?
 • Wanneer werd de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens ondertekend en door wie?
 • Sinds wanneer zijn er kinderrechten?
 • Wat betekent ’ratificeren’?
 • Wanneer werd het Kinderrechtenverdrag in Nederland geratificeerd?


Kinderen hebben speciale rechten (die eigenlijk heel gewoon zijn)

Dit filmpje gaat vooral over kinderrechten.

 • Tot welke leeftijd gelden de kinderrechten?
 • Noem een paar landen uit het filmpje waar de rechten voor kinderen niet goed zijn geregeld.
 • Wat kan Amnesty doen voor kinderen waarvan de rechten zijn geschonden?
 • Wat kan jij doen?
Het verhaal van Davron

Davron is gevlucht uit Oezbekistan, samen met zijn moeder. Davron is elf en woont al negen jaar in Nederland. Hij heeft geen verblijfsvergunning.

 • Hoeveel kinderen in Nederland hebben geen verblijfsvergunning?
 • Wat staat er in artikel 22 van het Kinderrechtenverdrag?
 • Kun je je voorstellen hoe het voor Davron is?Voor wie? >
Groetenkaarten >