Lezende kinderen

Kinderrechten


Kinderrechten voor alle kinderen

Oud, jong, groot, klein: de mensenrechten gelden voor ons allemaal. De mensenrechten zeggen bijvoorbeeld dat iedereen gelijk is en dat niemand mishandeld mag worden. Kinderen kunnen soms best wat extra bescherming gebruiken. Daarom zijn er kinderrechten.


Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind

Alle kinderrechten staan in het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind. Het verdrag is op 20 november 1989 aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Inmiddels hebben 193 landen het verdrag geratificeerd. Dat betekent dat zij de kinderrechten hebben opgenomen in hun nationale wetgeving. Twee landen hebben het verdrag wel ondertekend, maar niet geratificeerd: De Verenigde Staten en Somalië. Zuid-Soedan heeft het verdrag niet ondertekend én niet geratificeerd. Nederland heeft het verdrag in 1995 geratificeerd.


Waar gaat het kinderrechtenverdrag over?

Je hebt het recht om naar school te gaan, maar ook het recht om te spelen. Als je ziek bent heb je recht op verzorging en kinderarbeid is verboden. In het kinderrechtenverdrag staat ook wat anderen moeten doen om voor kinderen te zorgen. Je ouders moeten zorgen voor een goede opvoeding. De regering moet kinderen beschermen tegen mishandeling. Sommige kinderen, zoals zieke kinderen, weeskinderen of kinderen die vluchteling zijn hebben recht op extra bescherming.


Alle kinderrechten op een rijtje >