Deventer

Amnesty Deventer


Acties en voorlichting

Amnesty Deventer wil met acties en voorlichting haar steentje bijdragen aan de bewustwording en de naleving van de mensenrechten.

Elk jaar zetten we ons in voor een thema, een persoon of een land ― ons ′dossier′. Ook hebben we elk jaar drie vaste actiemomenten: de collecte in maart, de boekenmarkt in augustus en de schrijfmarathon in december.

Naast de kerngroep, die zich voornamelijk bezighoudt met acties, is er een scholengroep, die zich vooral richt op voorlichting. Voor grotere acties kunnen we rekenen op een flink aantal ′flexwerkers′.

We zijn voornamelijk actief in het centrum, maar onze leden komen uit de wijde omgeving van Deventer.